22.07.2022 / Binəqədi rayonu, Svetlana Məmmədova və İbrahimpaşa Dadaşov

Svetlana Məmmədova və İbrahimpaşa Dadaşov küçələrində səkilərin abadlaşdırılması

Salam. Binəqədi rayonu, Svetlana Məmmədova və İbrahimpaşa Dadaşov küçələrində səki örtüyünün sıradan çıxması və küçə boyu səki səviyyəsinin müxtəlif olduğundan piyadaların hərəkətində müəyyən çətinliklər yaranır. Təklif edirəm ki, səki örtüyü yenilənsin və küçə boyu bərabər səviyyəyə gətirilsin.

Tǝklifin müǝllifi: Elnur