22.01.2021 / Xəzər rayonu

"20 Yanvar" muzeyinin yaradılması

"20 Yanvar" muzeyi yaradılmaqla həm o hadisə ilə bağlı olan maddi sübutların, foto və videoların, hazırlanacaq maketlərin, vizual effektlər və digər vasitələrlə ayrı-ayrı şəxslərin şəxsi arxivində olan hər şeyin bir məkana toplanması, bu hadisənin gələcək nəsilə daha effektiv formada ötürmək, həm də ölkəmizə gələn insanların bir məkanda daha çox və real məlumat almasına nail ola bilərik. Muzey bütün müasir standartlara cavab verəcək şəkildə, geniş məkanda, tam dəstəkli texniki dizaynda olmalıdır.

Tǝklifin müǝllifi: Şəfa